Αρχική
Υπηρεσίες
ΤιμοκατάλογοςΗ εταιρεία Glykos NetWorks ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002 από το Βασίλειο Γλυκό, με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σκοπός της εταρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η εμπειρία των στελεχών της ως αποδέκτες και όχι ως πάροχοι υπηρεσιών της δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει πολύ καλά τα τρωτά αυτής της αγοράς και αυτό ήταν εν τέλει το κίνητρο για την ίδρυση μιας διαφορετικής και πιο αξιόπιστης εταιρείας.

Τα στελέχη της είμαστε εδώ να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης αλλά και δημιουργίας μηχανογραφικών και τηλπικοινωνιακών συστημάτων.

Η ραγδαία διείσδυση της τεχνολογίας, σε όλα ανεξαρτήτως τα επαγγέλματα αλλά και στους ιδιώτες σε συνδυασμό με τη διακίνηση ευαίσθητων πληροφοριών μέσω αυτής, καθιστά όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία την υποστήριξη των συστημάτων αλλά και την εκπαίδευση των χρηστών.

Στην προσπάθεια των εταιρειών αλλά και των ιδιωτών για λειτουργικά, αποδοτικά αλλά και ασφαλή συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα έχετε πάντα αξιόπιστο σύμμαχο την εταιρεία Glykos NetWorks.

Top