Αρχική
Υπηρεσίες
Τιμοκατάλογος


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η εταιρεία μας ελέγχει την αγορά και συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με την προμήθεια των μηχανημάτων κατευθείαν από τον προμηθευτή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εγκαθιστούμε το σύνολο των μηχανημάτων στο χώρο σας και βεβαιώνουμε την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σας εκπαιδεύουμε στο χώρο σας και στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των μηχανημάτων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε εσείς το επιθυμείτε.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ: Επισκευάζουμε τα μηχανήματά σας και εφ' όσον αυτό δεν είναι εφικτό, σας φέρνουμε σ' επαφή με τον προμηθευτή, προκειμένου ν' αποφύγετε τις γνωστές ταλαιπωρίες.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: Αναβαθμίζουμε τα συστήματά σας και ενσωματώνουμε σ' αυτά τις νέες τεχνολογίες που επιθυμείτε.

Γενικότερα είμαστε δίπλα σας για την προμήθεια, αναβάθμιση, επισκευή και επίλυση όλων των προβλημάτων σας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ: Ελέγχουμε την αγορά και αποστέλλουμε οικονομοτεχνικές προσφορές από διάφορους προμηθευτές, προκειμένου η εταιρεία-πελάτης να επιλέξει την πιό συμφέρουσα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των λειτουργιών των συστημάτων σας και την εκπαίδευση του προσωπικού σας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Σας εκπαιδεύουμε στο χώρο σας και στα συγκεκριμένα μηχανήματα και προγράμματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Αναλαμβάνουμε τον προληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση των μηχανημάτων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε εσείς το επιθυμείτε.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Δημιουργία και υλοποίηση πλάνου αντιγράφων ασφαλείας.


Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους.

Top